HAAGSCHE STRAATNAMEN. 277 Kolk (De) (het begin van het Achterom bij de Kapelsbrug). In 1639 werd verkocht een huis waar tegenwoordig uithangt „De Coninginne van Engelant, voor de Kulck van het Speuy ten eynde ’t Langh Achterom” en in 1728 kreeg Martinus Adrianus van Niele, Mr. chirurgijn alhier, van de Domein- en Reken kamer vergunning om voor zijn huis aan de n.z. van het Wijd of de Kolk van het Lange Achterom een ijzer hekje te mogen stellen. De ligging wordt nog nauwkeuriger aangeduid bij den verkoop van een huis in 1830, „staande aan de westzijde van de Kolk of het Wijd van het Achterom bij het Hofspui.” Koninginnelaan (na 1843 Koninginnegracht). 7a& Koninginneweg. Koninginneweg (Koninginnegracht^) Genoemd naar Koningin Wilhelmina Frederika, ge malin van Koning Willem I. In de Haagsche Courant van 2 Juni 1826 staat, dat B. en W. „uit schatting en eerbied (aan den Koning) vergunning hebben gevraagd en bekomen om den nieuwen weg, strekkende van de Maliebaan tot aan den Wassenaarschen weg den naam te geven van den Koninginneweg.” Nadat deze naam langzamer hand was veranderd in dien van Koninginnelaan, besloten B. en W. in 1843 „de rei nieuw gebouwde en nog te bouwen huizen op de Koninginnelaan voort aan den naam te geven van de Koninginnegracht.” Koningspoort. Zij staat op een plattegrond van 1827 aangewezen in de Lange Bagijnestraat, waarschijnlijk een ver gissing met Engelsche poort.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 296