278 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Cartularium van de Memorieheeren der St. Jacobskerk. Koningspoort. Aan de o.z. van de Wagenstraat, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 130 en 140. Genoemd naar den hoefsmid Jacob de Coninck, die in 1703 een huis kocht met een achterhuis, uit komende in een poort daarnevens aan de o.z. van de Wagenstraat. In 1715 wordt hij genoemd als belender van een huisje in een gang aan de n.z. van ’t Delfsche Veer aan ’t einde der Wagenstraat, terwijl hij ook in het Register der Verpondingen over 1730 wordt vermeld aan de o.z. van de Wagenstraat bij het Wagenplein. Toen omstreeks i860 de smederij van Baggerman gevestigd was in de Wagenstraat 130, om den hoek dezer poort, werd zij naar hem genoemd. De Koningspoort is thans afgesloten en behoort aan den eigenaar van het perceel Wagenstraat 144. In 1820 werd verkocht een huisje in de Konings poort, uitkomende in de derde Wagenstraat. Kooltuin (F/ez’w). Zie p. 183. Korenmarkt. Het eerste korenhuis waarvan melding wordt gemaakt, was de kapel van het St. Nicolaas-gasthuis, voor dat deze door den magistraat tot vleeschhal was ingericht. De korenmarkt werd gehouden op de Groenmarkt. In 1559 wordt o.a. vermeld een huis aan de Corenmarct” naast het Stadhuis. 1) Op den plattegrond van 1570 staat zij aangeduid aan de z.z. van de tegenwoordige Groenmarkt. In 1615 werd zij verplaatst naar de Groote Markt,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 297