HAAGSCHE STRAATNAMEN. 279 Van Assendelftstraat naar In 1645 werd verkocht aan de noordoostzijde van 1 aan de Prinsegracht. Korte Bierkade {Dunne Bierkade). Zie Kleine Bierkade. Korte Bogaardstraat. Vermeld in 1616. Zie Kleine Bogaertstraat Korte Boschstraat {Vos in Tuinstraat). In 1666 werd verkocht een huis in de Korte Bosch- of Vossestraet en nog in 1751 werd gesproken van het Vos in Tuinstraatje of Korte Boschstraatje. Zie I, p. 302. Korte Breedstraat {Korte Beestenmarkt). In 1816 werd verkocht een huis aan de o.z. van de Korte Breedstraat of Beestenmarkt, op den hoek van de Laan. Zie p. 155. Korte Breestraat Volders gr acht). In 1626 werd verkocht een huis bewesten de Korte Breestraat van ouds genaamd de Volderslaen. Later komt deze naam niet meer voor. Korte Dennewegstraat of Vossentuintje {Vos in Tuinstraat). Aldus genoemd in de ’s Gravenhaagsche Courant van 25 Dec. 1815. Daar de tegenwoordige Kazernestraat oorspronkelijk Denneweg werd geheeten, noemde men de thans nog bestaande Denneweg in de 18e eeuw ook wel Dennewegstraat, en de tegenwoordige Kazernestraat Achter Dennewegstraat. terwijl zij in 1662 na de stichting van het Korenhuis kan de Prinsegracht daarheen werd overgebracht. Korte Assendelftstraat Varkenmarkt). Prinsegracht. een hoek erf get. nr. 17 de Corte Assendelftstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 298