28o HAAGSCHE STRAATNAMEN. Kortegracht Voldersgracht}. In 1632 werden verkocht twee huizen annex den andere achter het huis daar „uythanght De Maecht van Dordt” in een poort aan de w.z. van de Cortegracht. In 1629 werd verkocht een huis aan de Breestraat van ouds genaamd de Cortegracht. Kortegracht in tegen stelling van de naburige Langegracht(Gedemptegracht). Korte Heerenstraat (Apendans). Zie Kleine Heerenstraat en I p. 273. Korte Herderinnestraat (Hooge Zand). In 1731 werd verkocht een huis aan de w.z. van de Corte Harderinnestraat off het Sant”. Zie Nieuwe Herderinnestraat. Korte of Kleine St. Jacobstraat (Bezemstraat). Vermeld bij den verkoop van een huis in 1644. Beide namen worden nog te zamen genoemd in het Buurtboek van de St. Jacobsbuurt 1784 p. 147 en in het Residentieboek van 1800. Korte Kraanstraat (Kraanstraat, tusschen St. Jacobstraat en Veerkade.) In het Residentieboek van 1799 wordt gesproken van Korte Kraanstraat of Beerstraat. Korte Molstraat (Nieuwe Molstraat, tusschen Paviljoens- gracht en Boekhorststraat). In 1632 werd verkocht een huis „besuyden de Nieuwe Groenmarkt (Groote Markt) in de Corte Molstraet” en in 1741 wordt vermeld een huis aan de w.z. van de Warmoesgracht (Paviljoensgrachi) op den hoek van de Korte Nieuwe Molstraat. Korte Nieuwe Uitleg. Van Nieuwen Uitleg tot Benoordenhoutsche brug aan de Nieuwe Prinsessegracht. Zie verzameling plattegronden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 299