28 I HAAGSCHE STRAATNAMEN. Korte Nobelstraat (Kleine Nobelstraat). In 1796 werd verkocht een huis aan de o.z. van de Toornstraat op den hoek van de Korte Nobel- of Oude Lombardstraatje. Korte Voorhout. Deze naam schijnt in de i8e en ook nog in de eerste helft der 19e eeuw gegeven te zijn aan dat gedeelte van het Lange Voorhout tusschen Tournooiveld en Hotel des Indes, ten minste in April 1844 maakten B. en W. in het Dagblad bekend „dat voortaan de poffertjes- of zoogenaamde broedertjeskramen niet meer op het Tournooiveld, maar gedurende de ker mis in den Arm van het Lange of zoogenaamde Korte Voorhout zullen worden geplaatst.” Zij zijn daar tot de opheffing der kermis gebleven. Het tegenwoordige Korte Voorhout werd daarentegen de Plantage of Nieuwe Voorhout genoemd. Zie ook de verzameling plattegronden. Korte Zuidwal. In het Dagblad van 1844 wordt gesproken van den Korten Zuidwal bij het Ziekenhuis en de Glasbla- zerslaan. Bedoeld wordt dus hier de Zuidwal tus schen Brouwersgracht en den Hoek van Banken. Korte Zuylestraat (Korte Vleerstraat) In 1686 kreeg Maria Godijn wed. Mr. Pieter Gras- winckel van de Domein- en Rekenkamer vergunning voor haar huis aan de z.z. van de Korte Zuyle- of Crommen Elleboogstraat twee over de straat open slaande koetsdeuren te mogen doen maken. De Korte Zuylestraat wordt bijna uitsluitend genoemd Kromme Elleboog of Korte Vleersteeg. Zie Kromme Elleboogsteeg en I p. 297.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 300