282 HAAGSCHE STRAATNAMEN. het uithangbord Een Kromme Elleboogsteeg komt in verschillende gemeenten voor o. a. te Amsterdam, Arnhem en Zutfen. 2) Register van het Straatgeld. 1645. 23 Februari 1886 deelde de Voor- en W. aan de Kromme naam van Korte Kraeye- of Kraayepoort. Aan de o.z. van de Voldersgracht, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 52 en 62. Genoemd naar Jan Cray of naar „De drie Crayen”. In 1645 werd verkocht een huis in de gang achter „De drie Crayen” van ouds genaamd Kitsengange aan de o.z. van de Gevolde gracht, belend w. Jan Cray en z. voorn, gang. In 1711 werden verkocht „vier huiskens annex den andere aan de o.z. van de Gevolde gragt in de Crayenpoort, van outs genaemt het Kitsensteeghje.” De Krayenpoort staat nog onder deze benaming bekend. Zie Kitsensteegje. Kromme Elleboogsteeg of -straat (Korte Vleer straat). In 1777 werd verkocht een huis aan de zuidzijde van de Kromme Elleboog of Korte Vleersteeg. Zie Elleboogstraat. In de zitting van zitter mede, dat door B. Elleboogsteeg de oorspronkelijke Vleerstraat is teruggegeven. Kromme Poten. {Koe dief straat). De tegenwoordige Koediefstraat is aangelegd op de plaats waar in het begin der 17e eeuw de tuin van Jacob van Nes lag. In de eerste jaren sprak men van de „Dwersstraet” in de Poten 2), maar spoedig kreeg zij den naam van Kromme Poten, waarschijnlijk omdat zij met een hoek naar de Korte Houtstraat liep. Deze naam werd later geheel verdrongen, eerst door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 301