283 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Laan Laan Laan Laan Laan van het Buitenhof naast de Hoofd dien van Van Bwenstraat en ten slotte door dien van Coediefstraat. De Kromme Poten wordt evenwel nog in het kohier van den aooen penning over 1674 genoemd. Zie ook Wijnstraat. Kruisbaan. Zie p. 161. Laan. [Dé) Slop aan de z.z. wacht. Zie Hoflaan en Buitenhoflaan. van Joffrou Bouckhorst. (Boekhorststraat). In 1615 werden verschillende erven uitgegeven ten zuiden van de Nieuwe Groenmarkt tegenover de Laan van Juffrou Bouckhorst. Zie Boekhorstlaan. van Lissabon [Lissabon). In 1804 werd in veiling gebracht een huis met grooten tuin daarachter en vrijen uitgang op de Laan van Lissabon aan de w.z. van de Dennewegstraat. van Van Malsen. Aan de o.z. der Frederikstraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 81 en 99. Genoemd naar het gemeenteraadslid F. H. van Malsen, die op den hoek, Frederikstraat 99, woont. van Milord Craven [Laan van Roos en Doorn). Genoemd naar lord William Craven. Zie I p. 305-308. Laan van St. Nicolaas Gasthuis. (Koningspoort in de Molenstraat) In 1562 werd verkocht een tuin of boomgaard aan de o.z. van de Laan van St. Nicolaes gasthuis. Zie I p. 251. van Nieuw Oost Einde (Laan van Nieuw OosGlndië). Zie I p. 305.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 302