284 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Laan van Pieter van Son. Omstreeks het midden der 17e eeuw een laan aan de tegenwoordige Toussaintkade. In 1654 werd verkocht een tuin aan den Westsingel op de Laan van den tuin gekomen van Pieter van Son. Uit latere overdrachten van belendende perceelen. blijkt, dat met den Westsingel bedoeld wordt de „Buyten Cingel over de Haechse vaert,” bewesten den tuin van Zijn Hoogheid, dus de tegenwoordige Toussaintkade. Laan van Schuddegeest (sinds 1861 Javastraat). Waarschijnlijk genaamd naar de woning Schuddegeest. In 1805 werd verkocht een „extra capitale en aller- vermakelijkste hofstede, genaamd „Schuddegeest”, gelegen onder Haagambacht, bestaande in een logeabel heerenhuis, boerenwoning met koe- en paardenstallen, schuren, lootsen, aanzienlijk bosch, fraaie plantagie, met daarin gelegen kampen, teel-, wei- en hooilanden, boomgaarden, vischrijke vijvers en verdere dito wateringen.” Zie ook Schuddegeestweg en I p. 288. Laan van de Visschersvaart (waarschijnlijk Veenkadé). Vermeld in het Reg. der Appointementen van Burgemeesters van 1737. Zie I p. 265. Laanstraat. (Laan). In 1540 werd een hypotheek gevestigd op een huis in de Vlaminckstraat op 't Laentgen belend w. St. Elysabeth’s Susterhuys met de graft” en ’t voorn, laantje. In 1607 werd verkocht een huis op den hoek van den ingang van ’t verbrande klooster in de Laanstraat. Bij den grooten brand in de Vlamingstraat in 1584 werd ook het aan deze straat grenzende klooster

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 303