285 HAAGSCHE STRAATNAMEN. voor Lange Beesten- op de tegenwoordige Groote Markt een prooi der vlammen. Zie ook Zusterlaan en Gerijt Deymenlaan. Laanstraat. (Lange Beestenmarkt). In het register der verkoopingen door den Magistraat van 1646 wordt gesproken van Laenstraat aan den Zuytcingel. Bedoeld wordt hier de Stalpertslaan, welke reeds in 1649 Nieuwe Breestraat wordt genoemd en die in de tweede helft der 18e eeuw herdoopt werd in Lange Beestenmarkt. Verder vind ik deze benaming markt nergens genoemd. Laantje (waarschijnlijk Veenkadé). In den buurtbrief voor de Molenstraatbuurt van 1723 wordt gesproken van den Buitensingel anders genaamd het Laantje. Inv. p. 44 nr. 94. Zie ook Visscherslaantje en Laan van de Visschers- vaart. Laantje van Armand. (Het eerste gedeelte der Konin ginnegracht bij den Houtweg). Genoemd naar Nicolaas Armand, wiens weduwe Dorothea Cornelia Wisselé daar in het begin der 19e eeuw nog woonde. Dit huis ging later over aan minister Van der Hoop J). Zie Kemelslaantje en p. 181. Laantje van Jacob Arientsz Groen (op de Pastoorswarande, aan ’t einde van de Snoekstraat, misschien de tegen woordige Bakkerstraat). In 1644 en 1651 werd verkocht een ledig erf achter en voor aan het Laantje van Jacob Ariensz. Groen. Kohier verponding 1806. Haagsche Courant 23 Mei 1817. H. v. d. Poth. Wegwijzer door ’s Gravenhage. 1832.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 305