287 HAAGSCHE STRAATNAMEN. IO. de Hoogstraat aan Lapstraat woonde, helft dier eeuw in het begin van de w.z. tusschen Groenmarkt en aldaar drie „schoenlappershuyskens” bezat, die hij verhuurde, i) De mogelijkheid is natuurlijk ook niet buitenge sloten, dat de straat genoemd is naar een lid der familie Lap, welke hier in de 16e eeuw voorkomt, o. a. in 1578 ontving Jan Lap zoon van Aert waar schijnlijk Aert Lap Woutersz., hellebardier van den graaf van Bossu commissie als notaris alhier. In het kohier van den 2ooen penning over 1674 wordt gesproken van St. Annastraat alias Lapstraat, terwijl de Lapstraat nog wordt vermeld op een plattegrond van 1827. (Zie p. 259 n. 2). Lauriersgracht. (Zuidoostzijde der Paviljoensgrachf). Slechts eenmaal genoemd in een brandkeur z. j. Waarschijnlijk een schrijffout voor Plauveniersgracht.2) Zie aldaar. Leeg-erf (sinds 1899 Bakkerstraat'). In 1742 werd verkocht een huis aan de z.z. van de Snoekstraat of Leeg-erf. Beide namen worden nog tezamen genoemd in 1798. 3) Zie I p. 253. Leentvaartspoort of hofje. \’A.v\ de z.z. van de Gedempte gracht, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 199 en 219. De naam werd ook wel verbasterd in Helena’s of Lena’s poort. Genoemd naar den manufactuurhandelaar A. F. Leent- vaart, die in de tweede helft der 19e eeuw jaren lang om den hoek van deze poort, nr. 219, woonde. J In 1550 werd consent verleend om een laphuisje te mogen stellen op de Kapelsbrug. Verzameling Charters gem. Arch. -) Gedr. Keuren en Ordonnantiën 1735 nr. 75 p. 223, 3) Naamlijst van verkochte huizen enz. 13 Sept. 1798, p.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 307