Bier- 288 HAAGSCHE STRAATNAMEN. poort aan de n.z. van het Kortenbosch, de Leidenaars gestald. Leeuwenpoort. Aan de n.z. van de Ammunitiehaven. Vermeld in het kohier der verponding over 1806. Leeuwenpoort. Eertijds een welke toegang verleende tot de moestuinen op het voormalig leengoed Kortenbosch. Zij werd in 1877 gesloopt. Zie „Die Haghe”. Bijdr. en Med. 1900, p. 323 e. v. Leidsche Veer (of Leidsche Schuitenveer). Aan de w.z. van het Spui tusschen Veer- en kade, waar de Leidsche schuit afvoer; in tegen stelling met het Leidsche Wagenveer in het Voorhout, waar de wagen op Leiden afreed. Nog aldus genoemd op een plattegrond van 1833. Leidsche Wagens. (De) Aan de w.z. van het Lange Voorhout, tusschen Hooge Nieuwstraat en hoek Lange Voorhout, waar de postwagen op Leiden afreed. In 1606 werd verkocht de helft van een huis en erf met stalling, barge, schuur enz. genaamd Leyden op ’t oosteinde aan de n.z van de Hooge Nieuw straat bij de „Leytsche Wagens”. Leidsche Wagenveer of Leidsche Wagenplein. (Noordoost zijde der Hooge Nieuwstraat). Hier werden de wagens van Zie De Leidsche Wagens. In 1807 werd verkocht een huis aan de noordzijde van de Hooge Nieuwstraat of Leidsche Wagenveer met uitzicht op den Korten Vijverberg. Zie ook Handelingen Gemeenteraad 1854 p. 15. Lena’s poort. Aan de z.z. der Gedempte gracht tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 199 en 219.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 308