289 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Een verbastering van Leentvaartspoort. Zie aldaar en Helenapoort. Lepelpoort. Ksct\ de o.z. van de Frederikstraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 103 en 115. In 1805 werd verkocht een huis en erf met tuin en kolfbaan daarachter, benevens een vrije in- en uitgang en het gebruik van een poort aan de o.z. van den Denneweg over de Valbrug op den hoek van de zoogenaamde Lepelpoort. 7a& I p. 262. Lombartspoort. Aan de n.z. van het Kerkplein, naast het Postkantoor. In 1753 en in 1807 werd verkocht een huis met stal en separate woningen aan de z.z. van de Nobelstraat hebbende de stal met deze woningen een uitgang in een gemeene poort van ouds genaamd de Lombartspoort op ’t St. Jacobskerkhof. Lombartspoort (Korte Assendelftstraat). In 1855 werd door de Commissie van beheer der bank van leening aanbesteed het vertimmeren van twee gebouwtjes aan de Lombardpoort in de Assen- delftstraat. Lombartstraat (Kleine Nobelstraat). Genoemd naar het huis „de Oude Lombaert” op den zuidwesthoek van Kleine Nobelstraat en Torenstraat. In 1564 verkochten de erfgenamen van Mr. Pieter van Sinte Pieters aan de executeurs van den testa- mente van Chrispijn van Boshuyzen en Agniete Pietersdr. een huis genaamd „de Oude Lombaert” op ’t einde van de Nobelstraat belend n. en w. de heerstraten. ,,‘t Lombaertstraetgen, streckende uuyte Thoorenstraet 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 309