I-IAAGSCHE STRAATNAMEN. 29I Leeg-erf. is afgesloten, van het Lage Westeinde. Loterijpoort. Kan. de o.z. van de Lange Beestenmarkt, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 22 en 54. Aldus genoemd omdat deze poort eertijds toegang verleende tot het kantoor van den Directeur der Staatsloterij J. H. Frieswijk, die omstreeks het midden der 19e eeuw Boekhorststraat 23 woonde. Lug-urf {Bakkerstraat}. Verbastering van •Zie I p. 253. Luizenmarkt Voldersgracht). Zie p. 184. Luthersche Kerk gracht {Luthersche Burgwal). Aldus genoemd in het Register van de Verpondingen over 1730. Maeljestraat of Maeliebaanstraatje [Maliestraatje). Zie p. 184. De Maeljebaenstraat wordt o. a. genoemd in het protocol van notaris Anth. v. d. Drift van 1644. Mallemolenweg {Frederikstraat). Naar de slijp- of mallemolen, welke eertijds nabij de tegenwoordige Mallemolen heeft gestaan. Zie nieuwe kaart van Noorda 1839. Mandemakerspoort. Aan de n.z. Vermeld in 1734. In 1751 werd verkocht een poort met de daarin staande drie huisjes aan de n.z. van het Lage Westeinde voorbij de zoogenaamde Mandemakerspoort. Marionettenlaan. Aan de n.z. van de Kazernestraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. n6a en 140. Dit straatje, hetwelk nu aan de n.z. liep voorheen door tot het Lissabon. Het is nu in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 311