HAAGSCHE STRAATNAMEN. 292 gebruik bij den bakker aan den hoek van de Kazernestraat en den Denneweg. Het wordt in 1768 vermeld. In i8it werd verkocht een „blok, bestaande in twee voor aan straat en dertien daar achter gelegen huizen, uitmakende de zoogenaamde Marionettenlaan” aan de n.z. van den Denneweg {Kazernestraat) achter het Voorhout. In 1861 kocht de Gemeente twee huisjes in de Marionettenlaan, ter verbreeding van de Nieztwe Schoolstraat. Masenstraat (Maziestraat). Oorspronkelijk Maes zijn straatje, daarna Masenstraat en ten slotte Maesiestraatje. Genoemd naar Gerard Maes, die in 1640 een bleekerij kocht met nog vijf huizen en erven benevens een poort of gang „gaende naer het bovengenoemde bleyckvelt, alsmede eenige peerdenstallen, hoyber- gen en carrosschuyren daeraen behoorende”, achter de huizen aan de w.z. van het Noordeinde drie van voorn, huizen aan de w.z. van ’t Noordeinde en twee in de poort. Maes kocht daar later nog verschillende perceelen bij. In 1681 verkochten de executeurs van zijn testament „drie huysen en erven van outs genaemt De Son, De Maen en De Star met twee cleyne huyskens”, benevens een grooten tuin en stal aan de w.z. van het Noordeinde, belend z. het Maessen- straetje en w. de sloot van Zijn Hoogheids tuin. In 1782 werd verkocht een stal enz. aan de n.z. van de Masenstraat. Meervischmarkt (Dagelijksche Groenmarkt, tusschen Veene- straat en Achterom}. In 1588 werd verkocht het huis genaamd den Briel,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 312