HAAGSCHE STRAATNAMEN. 293 een huis aan met een poort achter uitgaande, recht over het huis van Cornelis Pietersz., metselaar aan de Meer- vischmarct, helend o. het huis genaamd de Sonne met de heerstraat genaamd het Achterom, w. Willem Evertsz., zadelmaker en andere buren in de Veene- straat n. de heerstraat genaamd de Meervischmarkt. Zie Vischmarkt. Middelgraft. (Schedeldoekshaven Zie Heer en Middelgracht. Middellaan of Middelstraat (Hekkelaari). Genoemd naar haar ligging tusschen het Slop van den Frisschen Romer {Nieuwe Havenstraat} en Zuid- Oost- Binnensingel. In 1687 verkocht de timmerman Nicolaes Duyfhuys een stuk erf of tuin aan de z.z. van de Middelstraat, „die den verkooper heeft afgetrocken van de lande rijen bij hem en Johannes van Buyren gekocht van den heer De Los Rios te Amsterdam, welke straat zijn uitgang is hebbende op de Nieuwe Haven, nevens het nieuw te maken huis van den verkooper.” Deze straat is dus aangelegd door Nicolaes Duyfhuys. Naar het hek waarmede zij aan de zijde van de Nieuwe Haven ’s avonds werd afgesloten en waarvan de eigenaars van de daaraan gelegen perceelen ieder een sleutel hadden, werd de Middelstraat in de 18e eeuw Hekkelaan genoemd. In 1771 werd een huis verkocht aan de z.z. van den Singel of nieuw gemaakte Middelstraat of Hekke laan, uitkomende aan de o.z. van de Nieuwe Haven. Middelste Veerkade (Amsterdamsche Veerkade, tusschen Krane- en Wagenstraat). In 1817 werd te koop aangeboden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 313