294 1IAAGSCHE STRAATNAMEN. o.z. van de „Lange 1) Naamlijst der verkochte huizen 29 Jan. 1802, p. 14. De stad ’s Gravenhage en hare geschiedenis, p. 52. 3) ’t 7e Reg. met de Roode Leeuw, Domein-en Rekenkamer 18 fol. 4VS. 4) Zie Inv. Buurtwezen, p. 51 nr. 114. van den Haag de z.z. van de Middelste Veerkade, genaamd het Amsterdamsche schippershuis. Reeds vermeld in 1802. Middelste Wagenstraat. Zie Tweede Wagenstraat. In 1802 werd verkocht een huis aan de de Middelste Wagenstraat op den hoek van gragt”. Midden Spui. Van Veerkade tot Nieuwe kerk. O. a. vermeld in de Berichtboekjes 2e helft der i8e eeuw. Zie Voorspui. Middenstraat [Jan Evertstraai). Oorspronkelijk naar de ligging Middenstraat genoemd. Allan geeft haar nog in 1859 dien naam 2). Reeds genoemd in 1705 bij de uitgifte van gronden aldaar 3). Zie Jeneverstraat en Stalstraat. Modammerstraat [Bagijnestraat}. Slechts eenmaal genoemd in de Keuren en Ordon- nanciën van de Buurt van de Poten. 1643. 4) Daarin staat o. a.„beginnende oostwaards met het hoekhuis, bewoond bij Westreenen, rekenmeester Generaliteits Rekenkamer westwaards tot de Modam merstraat tot aan de poort van de huizen toekomende de erven Jacob Mattheussen en verder westwaards tot het hoekhuis genaamd het Essenboompgen.” Daar Johan van Westreenen gewoond heeft in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 314