296 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Reg. Mem. Ducis Johannis Cas R. nr. 2. De Riemer dl. II, p. 732. Zie Handelingen Gemeenteraad 1882, p. 266 en 293. Vervallen in 1911 bij den aanleg van het Stratenplan van de Maatschappij het Kleine Veentje. Molenijserslop [Slop van Willem Klein). Genoemd naar Jacob Molenijser, die o. a. in 1730 geboekt staat als eigenaar van het Molenijserhofje aan de h.z. van voornoemd slop. In 1762 werd verkocht een huis in het Lage West- einde (thans gemerkt nD 63) met vrijen uitgang van achteren in het Molenijserslop en in de poort ten westen van voornoemd huis. Zie ook kohier der Verponding over 1730 en verder Tuinstraat, Slop van de Vleersteeg en Slop van Willem Kleij. Mollepoort. Aan de w.z. van ’t Spui. In 1795 werden verkocht vijf huisjes „thans geap- proprieerd tot drie huisjes” naast den anderen in een gemeene poort uitkomende aan de w.z. van ’t Spui genaamd de Mollepoort. Monnikenplaetse. De w.z. van het Lange Voorhout en de n.z. van den Kneuterdijk, genoemd naar de monniken van het Predikheerenklooster. In 1424 schonk hertog Jan van Brabant aan zijn moeder het huis van Helmich van Doornick „an die noertsijde van der Monickenplaetse”Dit huis stond op de plaats waar thans de gebouwen van het Ministerie van Financiën gevonden worden. Morshoek (Huygensplein). In 1741 verzocht Johannis Baptist Xavery, Mr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 316