HAAGSCHE STRAATNAMEN. 297 x) Archief Delfland. Notulen 6 Juli 1741. fol. 89. steenhouwer, aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland om vóór zijn huis, „gelegen van vooren aen ’t Zieken, buyten den Haege en van agteren uytkomende aen de groote heerenwegh van den Haegh naer Rijswijk, van ouds genaamt den Mors- hoek off den Bogt van Génee”een kalkhok te mogen laten staan. Zie p. 172. Mosselhaven. Aan de w.z. van het Spui tusschen Bier- en Veerkade. In 1844 werd verkocht een blok van twee huizen op de Mosselhaven. Zie verder ’s Gravenhaagsche stadsalmanak van 1830 en Haagsche Nieuwsbode van 1837. Mosselstraatje. Aan de w.z. van het Spui tusschen Veerkade en Approchestraatje en tusschen de huizen thans gemerkt nos. 243 en 265. Dit straatje liep vroeger door tot de Bierstraat, maar is thans aan die zijde bebouwd. In het midden der 17e eeuw heette het tegenwoor dige ApprochestraatjeSt. Josephstraatje, maar nadat de naam van dit straatje veranderd was in Slinge- landstraatje kreeg het naburige steegje, ten zuiden daarvan gelegen, dien naam. St. Joseph kon het evenwel daar ook niet uithouden, want reeds in 1695 wordt gesproken van St. Josephs- nu genaamd Mos selstraatje. Na dien tijd staat dit straatje alleen als Mosselstraatje bekend. In 1819 werd in de Haagsche Courant te koop aangeboden een broodbakkersaffaire aan de w.z. van het Spui op den hoek van het Mosselstraatje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 317