298 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Buitenhof komt Zie plattegrond Noorda 1839. Moublestraat (Hooge Nieuwstraat). In 1544 werd verkocht een huis op den „Knoter- dijck”helend o. en z. het huis van Egmont (hoek Kneuterdijk en Vijverberg), w. Kneuterdijk en n. het huis van Cornells van Haeften en de Moublestraat. Ik vind dezen naam slechts eenmaal vermeld. Muizen- en rattenpoort. Aan de z.z. van de St. Jacobstraattusschen de huizen thans gemerkt n°s. 113 en 137. Deze poort kreeg later den naam van Keizershofje. Nachtegaalspad (Parkstraat). Zie p. 186. Napoleonslaan (Lange Voorhout). Den ipen van Oogstmaand 1811 werd door den Keizerlijken Notaris J. van der Meer verkocht „een zeer logeabel huis en erve, staande en gelegen aan de o. of z. zijde van Napoleonslaan' De Napoleonslaan wordt ook vermeld in de Naam lijsten der overledenen over JuliOctober 1811. Zij staat verder aangegeven op een plattegrond van circa 1812 en wordt nog aldus genoemd in het Journal des Bouches de Ia Meuse van 22 Novem ber 1813. Zie Cours de l’Impératrice. Nassaukade (Nassauplein). In Maart 1877 kreeg de kade langs de Schelpsloot van de Javastraat tot de Laan Copes van Cattenburcli den naam van Nassaukade. Na de overkluizing der Schelpsloot werd deze naam in 1883 veranderd in Nassauplein. Nederhojj (Buitenhof). Deze middeleeuwsche benaming voor en nieuwe kaart van van 1830

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 318