HAAGSCHE STRAATNAMEN. 300 de n.z. van Nieuwe Breestraat of Appointementen van Burgemeesteren. 2) Keuren van den Haag 1693 p. 200 1799 wordt gesproken Lange Beestenmarkt. Zie ook Stalpertslaan. Nieuwe Brouwerstraat (Spijkermakersstraat). In 1741 werd verkocht een strookje land aan de z.z. van de Nieuwe Brouwerstraat of het zoogenaamde Groot Spijkermakersslop. Beide benamingen komen in 1796 nog voor. Nieuwe Doelstraat (Doelenstraat). In tegenstelling met Oude Doelstraat. Zie I p. 297. In 1608 werd verkocht een erf, „geteyckent nr. 4 suytwaerts van St. Jorisdoelen, uytcomende in de Nyeuwe Doelstraat,” en belend n. en o. het erf en den uitgang van St. Jorisdoelen. Nieuwe Getrouwe Harder straat (Herderstraat). Genoemd naar de herberg „de getrouwe Harder”, welke reeds in 1637 voorkomt. Zie Plattegrond van F. de Wit circa 1690. Nieuwe Gracht (Nieuwe Uitleg}. In 1816 werd een huis verkocht aan de w.z. van de Nieuwe Gracht of Nieuwe Uitlegging. Ik vind deze benaming slechts éénmaal genoemd. Nieuwe Groenmarkt (Groote Markt). Zie Groenmarkt. Nieuwe Heerenpad (waarschijnlijk Voorburgstraat}. Vermeld in de „Aanwijzinge van de respective quartieren van de ses compagniën van de Haagsche schutterij.” 2) Nieuwe Herderinnestraat (Hooge Zand). In 1729 werden verkocht twee huizen aan van ’t Zand of Nieuwe Harderinnestraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 320