HAAGSCHE STRAATNAMEN. 301 de Gedempte Gracht. Haultain van de Nieuwe Kerkstraat. Aan de z.z. van Zie Pieter Bijlstraat. In 1660 kreeg de „carosmaecker” Barent Sieburch vergunning van de Domein- en Rekenkamer om voor zijn huis in de Wagenstraat tegenover de Nieuwe Kerckstraat te mogen maken een nieuwe luif, twee stoepen en eene balie. Vermoedelijk is dit een vergissing en zal de St. Jacobstraat bedoeld zijn. Nieuwe Korte West Molstraat. (Hamerstraat) Zie Slop van den houten hamer. Nieuwe Krom Elleboog. Tusschen Slop van Willem Klein en Slijkeinde. Nieuwe Krom Elleboog in tegenstelling met de na burige Kromme Elleboogsteeg (Korte Vleerstraat). Vermeld op den plattegrond van Daniel Langeweg 1747- Zie Hoerenstraatje en Klein Willemslop. Nieuwe Nachtegaalspad (sinds 1852 Willemstraat). In de zitting van 31 Aug. 1852 deelde de Voorzitter mede „dat hij, bij gelegenheid dat hij de politie moest organiseeren, zich genoodzaakt heeft gezien een naam te geven aan eene straat, welke eigenlijk geen naam heeft en welke in de wandeling het Nieuwe Nachtegaalspad genoemd wordt. Hij heeft nu begrepen die straat te noemen Willemsstraat. Hij vertrouwt dat daartegen wel geene bedenking zal bestaan.” Deze mededeeling werd voor kennisgeving aange nomen. Nieuwe Ossemarkt. (Lange Beestenmarkt). Zie Nieuwe Breedstraat en Stalpertslaan. Nieuwe Plantage. (Korte Voorhout). In 1634 kreeg de vrouwe van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 321