302 HAAGSCHE STRAATNAMEN. de z.z. van en 1605 gaf Gijsbrecht van Zuylen, den Raad van State, verschillende t) Zie verder Mededeelingen I p. 289. 2) Mededeelingen I p. 290. Domein- en Rekenkamer vergunning om de sloot voor haar huis aan de z.z. van de Nieuwe Plan- tagie naast de grafelijkheids entery te mogen dem pen, en in 1700 kreeg kol. Charles de Montmoulin toestemming om in plaats van de bouwvallige houten heining ten oosten van zijn huis in de Nieuwe Plantage van het bosch een steenen muur te mogen doen stellen. Nieuwe Poten. (Korte Houtstraat). In 1608 kocht Jacob van Buyren een erf of tuin achter de Poten (Lange Poten) „naer de Nyeuwe Turffmarci te gaen, genaempt de Nyeuwe Pooten". In 1604 wordt gesproken van „Nieuwe Pooten of Zuid Pooten", en in 1607 van Nieuwe Potenstraat. De Korte Houtstraat vind ik evenwel ook reeds genoemd in 1608. Nieuwe Poten (Lange Poten}. Nieuwe Poten in tegenstelling van Oude Poten (Lange Houtstraat}, welke straten vóór 1600 aldus werden genoemd. 2) Nog onder dien naam aangeduid op den plattegrond van F. de Witt circa 1690. Nieuwe Schoolstraat. (Zuilingstraat). Tusschen 1603 secretaris van erven uit in de Nieuwe Schoolstraat. In 1815 werd verkocht een huis aan de Zuiling- of Nieuwe Schoolstraat, met daarachter staand stalletje en afzonderlijk woonhuis, uitkomende in de Kromme Elleboogsteeg. Zie Zuylenstraat en I p. 297.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 322