HAAGSCHE STRAATNAMEN. 303 van van De Riemer, dl. I, p. 82. Nieuwe Stalpertslaan. (Glasblazerslaan). In tegenstelling met de Stalpertslaan Korte en Lange Beestenmarkt In 1740 werd verkocht een blok van zes huizen aan de n.z. van de Nieuwe Stalperts- of Glasblazerslaan. Nog in het Dagblad van 1844 wordt gesproken van Glasblazerslaan- of Stalpertslaan. Nieuwe Veerkade. (Stille Veerkade). Gegraven in 1644. In 1647 en 1648 gaf de Magistraat daar verschil lende erven uit. Daar de Amsterdamsche Veerkade van ouderen datum was, werd deze de Nieuwe ge noemd. Bij den verkoop van een tuin in 1802 werd nog gesproken van Nieuwe Veerkade. Zie ook Donkere en Derde Veerkade. Nieuwe Voorhout. (Korte Voorhout). Zie aldaar. Nieuwe Warmoesstraat. (Warmoezierstraat). In 1799 werd verkocht een huis aan de o.z. de Nieuwe Warmoesstraat, anders genaamd het Slop van de drie boeren. Deze straat staat vermeld op een plattegrond circa 1700 en werd nog aldus genoemd in 1802. Zie verder Drieboerenstraat, Slop van de drie boeren en I, pag. 268. Nieuwe Weststraat (waarschijnlijk Hooge Nieuwstraat). In het midden der 15e eeuw genaamd Nieuwe Weststraat, op ’t einde der 15e eeuw de „Nyeuwe strate" en in ’t midden der 16e eeuw de Groote Nieuwe strate. Zie ook Moublestraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 323