HAAGSCHE STRAATNAMEN. 3°4 1827 en verder Laan van 285. een huis in de N'oordstraat van Nieuwkoop op den Nieuwkoopstraat. De eene arm van de Lage Nieuwstraat uitkomende op de Prinsegracht. Genoemd naar het Hofje hoek van de Prinsegracht. De Nieuwkoopstraat vind ik alleen vermeld op den plattegrond van Daniël Langeweg van 1747. Nieuw Lissabon. (Lissabon). Reeds vermeld in 1790 in het buurtboek van de „Oude Dennewegh buert”. Zie ook plattegrond van Lissabon en I p. 309. Noordmolensche Weg. Zie Hofboek einde der 15e eeuw, p. 27. Noordsingel {Manritskade}. Zie Noordival en Hoogewal. Noordstraat {Kalkoenstraat}. In 1641 werd verkocht in de Pastoorswarande. De Noordstraat, in het verlengde der Pastoors warande gelegen, werd oorspronkelijk ook aldus ge noemd, eerst omstreeks 1640 kwam de naam Noord straat in gebruik, terwijl zij een eeuw later herdoopt werd in Kalkoenstraat. De Noordstraat wordt in de registers van het straatgeld van 1743 - 1759 foutief aangeduid als Snoekstraat, terwijl zij op de platte gronden ten onrechte staat aangegeven op de plaats van de Korte Molenstraat. Zie p. 167 en I, p. 284 en Noordwal {Mauritskadè}. De tegenwoordige Mauritskade heette oorspronkelijk Noordsingel of Noordwal, later, waarschijnlijk bij het aanbrengen der naambordjes in 1844, kreeg zij, evenals de singel van Noordeinde naar Prinsessewal,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 324