3o6 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Nederduitsche Gemeente alhier op het terrein van Om-en-Bij 7a& collectie plattegronden. Ommeloop van de Oude Groenmarkt. (Waarschijnlijk Drie hoekjes}. In 1640 werd een huis verkocht op den Ommeloop van de Oude Groenmarktverdere overdrachten van dit perceel werden niet gevonden. Oost-Binnensingel Zwarteweg) In 1816 werd verkocht een dubbeld huis en erf genaamd „Wel te vreden”, waarachter een groote tuin en koepel aan den weg, op den hoek van de Hekkelaan aan den Oost Binnensingel of Uileboomen. Oosteinde {Korte Poten}. In het begin der zeventiende eeuw werden her haaldelijk huizen verkocht in 't Oosteynde van outs genaamd de Pooten”. Uit de latere overdrachten van die perceelen blijkt, dat daarmede de Korte Poten bedoeld wordt. Oostsingel {Hooikade). Vermeld in een buurtbrief van 1697. Oostwal {Oostsingelgracht of Zwarteweg}. Vermeld op een plattegrond van 1816 in Bruining’s Description de la Haye. Oranje Binnensingel {Zuidoost Binnensingel of Zwarteweg}. Vermeld in de Naamlijst der overledenen 3 Oct. 1791. Oranje Buitensingel (Zuidoost Buitensingel). Vermeld in de Naamlijst der overledenen Oct. en Nov. 1790. Ossenmarkt {Lange Beestenmarkt). In 1699 werd verkocht een blok huizen met tuin en stal daarachter aan de w.z. van de nieuw ge concipieerde lireestraet of Ossemarkt.” Zie Nieuwe Breedstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 326