IIAAGSCHE STRAATNAMEN. 307 Ossenpoort. Aan de w.z. van de Zeestraat, thans ingebouwd in het huis nr. 54. Oude Bierkade (Bierkade'). In 1665 werd verkocht een huis op den hoek van de Oude Bierkade bij de Wagenbrug, belend w. het Delftsche Wageveer. Zie ook Groote Bierkade. Oude Breestraat (Breedstraat). In 1796 werd verkocht een blok huizen en erven bestaande in dertien huisjes van ouds genaamd: den houten Doelen aan den Noordwest-Binnensingel op den hoek van de Oude Breestraat en in 1755 werden verkocht twee huizen en erven mitsgaders twee nieuw getimmerde huisjes aan de w.z. van de Pastoorswarande of Franje of Oude Breestraat. Nog aldus genoemd in het Register der verkochte huizen van 1803. Oude Doelstraat (Zuilingstraaf). In 1607 werd verkocht een huis in de „Oude Doel- strate” Zie I p. 295298. Oude Groenmarkt (Luthersche Burgwal). In 1782 en nog in 1818 werd gesproken van een huis op de Oude Groenmarkt of Luthersche Burgwal. Oude Groenmarkts Burgwal. (Luthersche Burgwal). In 1663 werd verkocht een huis bewesten den Oude Groenmarcts Burgwal, belend w. Boeckhorststraet” Oude Harderstraat (Herder straat). Vermeld in de artikelen voor de buurt van de Harderstraat 1743. Inv. p. 31 nr. 74 c. i. Oude Lombartspoort. Aan de n.z. van het Kerkplein. Zie Lombartspoort.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 327