3o8 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Mededeelingen I p. 290. Beijeren Schagen. Smulders van 1873. Zie I In 1702 werden verkocht twee huizen aan de n.z. van ’t Kerkhof op den hoek van de Oude Lombaertpoort. Oude Lombartstraatje {Kleine Nobelstraat). In 1655 werd verkocht een huis in het Oude Lombartstraatje. Zie Lombartstraat. Oude Mannenpoort (Gasthuispoort'). Genoemd naar het Oude Mannenhuis, gesticht door Jacob Frederik, Baron van Groote plattegrond van p. 250. Oude Molenwatering (Luthersche Burgwal). Zie ook Burchwal van de Groenmarkt, Groenmarkts- burgwal en Heerenburgwal. Oude Poten (Lange Houtstraat). Oude Poten in tegenstelling van Nieuwe Poten (Lange Poten). i) Oude Raem of Oude Raamstraat (Raamstraat). In 1612 kocht Simon Stevin „seeckere huysinge in den Ouden Raem of Raemstraat.” Thans Raam straat 47. In 1606 werd verkocht een huis in de Oude Raam straat, ten n. aan bovengenoemd perceel grenzende. Oude Veerkade (Amsterdamsche Veerkade). Herhaaldelijk vermeld in de tweede helft der 17e eeuw. In 1800 werden verkocht twee huizen, het eene op de Nieuwe- en het andere op de Oude Veerkade. In de 18e eeuw werd ook wel gesproken van ie, 2e en 3e Veerkade. Zie Haagsch Berichtboekje 1777, p. 16, 17 en 20. Oude Warmoesmarkt of Oude Warmoesstraat (ie gedeelte Oude Molstraat bij de Driehoekjes). In 1794 werd verkocht een huis achter de Vleeschhal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 328