HAAGSCHE STRAATNAMEN. 310 Die markt, waar volgens Eyssell, bijna nooit anders dan Knollen kwamen, werd omstreeks het midden der 19e eeuw opgeheven. Nadat zij in 1853 op nieuw was ingesteld, werd zij van dat jaar tot 1864 gehouden op den weg langs het Malieveld, waar nu de Stoomtram rijdt. Daarna werd zij verplaatst naar De Paardenmarkt in ’t Lange Voorhout, naar een aquarel van C. Schermer; uit Gram: ’s Gravenhage voorheen en thans. de Lange Beestenmarkt, tusschen Herderinnestraat en Zuidwal en stierf ten slotte bij gebrek aan deelneming. Paardesteegje (waarschijnlijk Stalstraatje of Hofpoortje'}. Zie p. 177. In het protocol van not. J. de Jonge wordt vermeld het huis de drie Caffalappen in het Paerdesteechien van het Hoff.” Padmoes {St. Jacobstraaf}. Zie p. 188 ’s-Gravenhage van voorheen en thans I p. 94.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 330