HAAGSCHE STRAATNAMEN. SU 1654 huis aan de o.z. van een vrijen uitgang en 1802, wordt de verkoop ver- aan de o.z. van ’t Paradeplein. Padmoessteegjen. Aan de Volders gr acht. In 1561 werd verkocht een erf op de Voldersgracht op den hoek van ’t Padmoessteechgen. Papestraat (Nobelstraat). De Papestraat liep oorspronkelijk door tot aan de Geest, eerst in het Hofboek van circa 1460 wordt gesproken van „die zuytzijde van de Papestraat, die men hyet die Nobelstraet” Paradeplein of Paradeplaats (Plein). Waar vóór 1795 de dagelijksche wachtparade van het garnizoen plaats vond. In 1798 werd verkocht een het Pleijn of Paradeplaats met op het Blijenburg; meld van een huis In de Leidsche Studentenalmanakken tot 1854 toe staat o. a. vermeld, dat de diligence op Leiden twee maal daags afreed op de Paradeplaats. Omstreeks 1840 o. a. geschiedde dit bij Nortier, onderneming Van Gend en Loos. In de ’s Gravenhaagsche Stads almanak van 1837 wordt evenwel reeds gesproken van Nortier op ’t Plein. Zie p. 183 en verder Kooltuin, Plaats des Komngs van Rome, Stadhoudersplein en I, p. 331. Par et straat {Elsent oer straat) In het kohier van den genoemd Pieter Paretstraat. Reeds in 1623 werd verkocht een huis op den hoek van het Elsemoerstraetje. De naam Paret- of Elsemoerstraetje is blijven voortleven tot in het midden der 19e eeuw. Zie Handelingen Gemeenteraad 1852, p. 11. 1000“ penning van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 331