HAAGSCHE STRAATNAMEN. 312 Pastoorslaan, Pastoorslaanstraat of Pastoorssteeg (Pastoors- warandé). In 1541 wordt vermeld de .Pastoorslaen t’ eynde de Molenstraat”en in het kohier van den zooen penning staat de Pastoorslaan aangeduid aan de n.z. van den Geest. In 1562 werd verkocht een huis op den Geest, op den westhoek van de Pastoorssteeg. In 1670 werd verkocht een huis in de Pastoorslaan straat en in 1798 wordt vermeld de verkoop van de helft van een blok huizen bestaande in zeventien woonhuisjes aan de w.z. van de Pastoorslaan of Franje, van ouds genaamd ‘t Hofje van Bourgondië. Pastoor spoort. In de Zuilingstraat. In 1820 werd verkocht een huis in de Zuilingstraat met een blok van vijf huisjes genaamd de Pastoors- poort, uitkomende in de Zuilingstraat. Pauwegraft {Fluweelen burgwal) Deze gracht werd in de 2e helft der 17e eeuw een enkele maal in den volksmond aldus genoemd naar Adriaan Pauw, ridder, heer van Bennebroek, presi dent van het Hof van Holland, die in 1652 een huis kocht op den hoek van den Flitweelen Burgwal en de Heer en gracht. Pensstraat. Vermeld door Van Zuiden; foutieve lezing van Spuistraat. Zie p. 191. Persijnenlaan, Persijnslaantje of Percijnenstraatje. Aan de o.z. van de Frederikstraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. n en 71. Dit laantje geeft toegang tot de stoomtimmerfabriek van de Gebr. van Malsen. In 1664 werd verkocht een huis gelegen over de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 332