HAAGSC1-1E STRAATNAMEN. 313 brug van den Denneweg in ’t Percijnenstraetgen, belend z. de Haagsche vaart. In 1756 werden verkocht twee huizen, ’t eene aan de o.z. van den Denneweg over de valbrug op den hoek van ’t Persijnslaantje, en ’t tweede huis in het Persijnslaantje. Philips Pellenlaan. Bij ’t Oude Zusterhuis, zie Hofboek omstreeks 1460. Pieter Bijlstraatje. Aan de z.z. van de Gedemptegracht tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 237 en 261. In 1624 werd verkocht een huis op de Langegracht op den hoek van Pieter Bijlstraetgen, en in 1657 werden verkocht twee huiskens en erven aan de z.z. van de Langegracht en in’t Kerck- of Pieter Bijlstraatje. In 1742 werd gesproken van Pieter Bijlen- of Nieuwe Kerkstraat. Pieter Cocxsteeg. Zij was gelegen aan de w.z. van het Noordeinde, voorbij het tegenwoordige Koninklijk Paleis. In het Hofboek van circa 1460 staan vermeld „die huyssen, dye staen in dat Noerdende aen dye west zijde van Pieter Cocxstege” Pieter Jacobsstraat (St. Jacobstraat). In 1630 werd verkocht een huis in de Pieter Jacobs straat-, bij een latere overdracht van dit perceel wordt de straat met den tegenwoordigen naam ge noemd. Daar de Pieter Jacobsstraat slechts eenmaal voorkomt en de St. Jabobsstraat haar naam ontleent aan het St. Jacobskapelletje, hetwelk daar eertijds stond, moet hier waarschijnlijk aan een schrijffout gedacht worden. Pieter Paretstraat (Elsemoerstraat}. Zie Paretstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 333