3I4 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Rome (Plein). van circa 1812. Pieterspoort. (St) Van het Spui naar de Brouwer straat. In 1723 werden verkocht twee huizen aan de z.z. van de St. Pieterspoort, uitkomende op ’t Spui en in de Brouwerstraat. De toegang tot de Brouwer straat is thans afgesloten. Pieterspoort. (.S/. Aan de o.z. van de Brouwersgracht. In 1779 werden verkocht twee huizen in een gang of poort, uitkomende aan de o.z. van de Brouwers gracht van ouds genaamd de St. Pieterspoort of Diender spoort. Zie Dienderspoort. Pietersslop (St) of St. Pieterspoort. Aan de o.z. van het Noordeinde, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 117 en 119. Vermeld in het buurtboek van de Noord Noord- eindebuurt 1750. Pieterstraatje (St.) (Gortstraat). Waarschijnlijk genoemd naar een gevelsteen of uit hangbord of naar een lid van de familie Sinte Pieters, waarvan Mr. Pieter van Sinte Pieters of de Sancto Petro, in het begin der 16e eeuw raad en reken meester alhier was. Dit straatje liep oorspronkelijk door tot de Groenmarkt. In 1541 o.a. wordt het laatste gedeelte nog genoemd „Achteromme in St. Pieter- straat”terwijl in een koopbrief van 1599 gesproken wordt van „St. Pieterstraat nu genaempt ’t Cleyne Achterom” Zie I p. 249. Plaats des Konings van Vermeld op een plattegrond Zie Cours de l’Impératrice.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 334