MAAGSCHE STRAATNAMEN. 315 H. M. Aldus genoemd in het Dagblad van het Departement der Monden van de Maas van 4 Februari 1813. Place d’Armes {Plein). Aldus genoemd in een advertentie in de Haagsche Courant van 3 Mei 1811. Zie Paradepiein. Place du Roi de Rome (Plein). Zie Cours de 1’Impéralrice Plantage (Korte Voorhout). Nog aldus genoemd in het kohier der personeele quotisatie voor 1744. Zie Nieuwe Plantage. Plauveniersgracht Paviljoensg-acht) Waarschijnlijk een verbastering van geplaveide gracht. Op den plattegrond van C. Elandt 1665 en op dien van F. de Wit circa 1690 droeg het zuidelijk uit einde der P aviljoensgracht aan de oostzijde tusschen Nieuwe Molstraat en Dunne Bierkade den naam Plauveniersgracht. Pleintje van Patras (Pleintje voor het paleis van de Koningin Moeder). Genoemd naar den stichter van dit gebouw Anthony Patras, gedeputeerde ter vergadering van de Staten- Generaal, wegens Friesland, die dat huis omstreeks 1760 geheel nieuw deed optrekken. Het pleintje staat bij de oude Hagenaars nog onder deze benaming bekend. Pontier slop. Aan de o.z. van het Noordeinde, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 141 en 155. Misschien genoemd naar W. J. Pontier, die in het midden der i9e eeuw aan de o.z. van het Noordeinde woonde of naar een van zijn voorouders of naamgenooten. In 1795 overleed o. a. eene

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 335