3i6 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Zwerius Pontier, die eveneens in ’t Noordeinde woonde, terwijl M. Pontier in 1804 een huis kocht, dat evenzeer aan de o.z. van deze straat was gelegen. Poort van Abrahams Offerande. Aan de z.z. van de St. Jacobstraat, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 97 en 109. Aldus genoemd naar het huis genaamd „Abrahams Offerande” om den hoek van deze poort nr 109; hetwelk zijn naam ontleende aan een gevelsteen met een voorstelling van het bekende Bijbelsche tafereel. Vermeld in het Buurtboek van de St. Jacobstraat I787, P- 84- Dit slop werd later genoemd Bijlkenspoort. Poort van Baggerman. Aan de o.z. van de Wagenstraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 130 en 140. Genoemd naar den smid W. Baggerman, die om streeks 1850 in de Wagenstraat om den hoek woonde en wiens werkplaats in de poort (thans nr. 130) uitkwam. Zie Koningspoort. Poort van Boas of Boaslwfje. Aan de z.z. van de St. Jacobstraat, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 97a en 109. Genoemd naar Simeon Boas, die in 1766 een huis kocht aan de z.z. van de St. Jacobstraat met twee kleine huisjes aan straat en een vrijen uitgang tot op de Veerkade. In 1795 kocht Veronica Symons, huisvrouw van Abraham Boas een huis en vier huisjes, die even eens in een poort aan de z.z. van de St. Jacob straat of Paddemoes gelegen waren. Vermeld in het Buurtboek der St. Jacobstraat p. 65.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 336