3i7 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Poort van Ten Broek. Aan de n.z. van het Westeinde. Waarschijnlijk genoemd naar Swerius ten Broeck, die in 1738 een huis kocht aan de n.z. van het Westeinde over de Warmoesstraat (Warmoesierstraat) helend w. een gang of poort. Vermeld in de Artikelen voor de Gouden Leerhuis- buurt 1745. Inv. p. 32 K. Poort van De Bruyn. Aan de n.z. van de St. Jacobstraat. Genoemd naar Johannes de Bruyn, die in 1783 een blok van twee huisjes kocht in een gang aan de z.z. van de Lange Gracht. Vermeld in het Buurtboek der St. Jacobstraat 1783, p. 120. Poort van Chion. Eertijds een poort aan de o.z. van het Noordeinde, tegenover het Koninklijk paleis. Waarschijnlijk genoemd naar mr. Frederik Willem Chion, raad in den Raad van Brabant, die in 1769 en 1770 twee huizen kocht aan de o.z. van het Noordeinde. Een van deze huizen was aan de o.z. begrensd door een poort. In 1793 woonde Mar guerite Franqoise Brunyer, wed. van den Waalschen predikant Jacques Chion, daar nog om den hoek. Vermeld in het Buurtboek van de Noord-Noordeinde- buurt 1793. Poort van Cousijn. Aan de o.z. van de Nieuwe Haven, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 68 en 292. Genoemd naar den vleeschhouwer Willem Cousijn, die in 1766 een huis met een bleekerij kocht aan 1) Haar zoon Arend Chion was hier predikant geweest bij de Fransche gemeente van 1745 tot zijn overlijden in 1749.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 337