3i8 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Zie Ising: Haagsche Schetsen dl. Ill p. 302. de o.z. van de Nieuwe Haven. Deze bleekerij was genaamd ’t Hart. In overdrachten van 1769 en 1799 wordt hij vermeld als een belender van de naar hem genoemde poort. De Poort van Cousijn vind ik alleen genoemd in de Lijst van overledenen, verkochte huizen enz. November 1798 p. 10. Poort van Goose Velthuysen. Aan de z.z. van het PVesteinde nabij de Warmoezier- straat. Genoemd naar den bakker Goossen Velthuysen, die in 1701 een blok huizen kocht, bestaande in drie huizen voor aan straat en zeven huizen in een gang of poort daar annex, aan de z.z. van het Westeinde. Vermeld in de Artikelen voor de Jonge Goudleer- en Molebuurt 1729 en in het kohier der Verponding over 1730. Poort van De Graaff. Aan de z.z. van de St. Jacobstraat. Genoemd naar Leendert v. d. Graaf, die in 1782 een huis kocht aan de z.z. van de St. Jacobstraat en tien in een gang of poort daarnaast, benevens nog een blok huizen bestaande in een voor aan straat en vijf in een gang naast bovengenoemde poort. Vermeld in het Buurtboek der St. Jacobstraat. Jt Is waarschijnlijk dat hier de Boerenpoort en de daar naast gelegen St. Jacobsgang\>&^o&\A zijn. Zie aldaar. „Poort van den heere advocaat Barnevelt.” Dit poortje, hetwelk genoemd wordt in een rekening van den Haag van 1611 werd later herdoopt in Plof poortje en Stalsteegje of Stalstraatje. Zie p. 177.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 338