322 HAAGSCHE STRAATNAMEN. het Noordeinde, waarschijnlijk Rijn. het Westeinde. van 1780. Inv. Deze poort werd in de eerste helft der 19e eeuw Roode poort en daarna Wester straatje genoemd. Zie aldaar. Vermeld in den Nieuwen Buurtbrief p. 41, nr. 83. Poort van Willem van Aan de n.z. van Zij wordt vermeld in de Artikelen voor de Jonge Goudleer- en Molenbuurt 1729, aan de n.z. van den Loosduinschen weg. Dit moet een vergissing zijn, want de Poort van Willem Ariensz. van Rijn was gelegen aan de n.z. van het Westeinde. In 1742 verkochten zijn erfgenamen een stal en koetshuis aan de w.z. van een poort of slop aan de n.z. van het Westeinde. Zie ook kohier der Verponding over 1730. Poort van Schick. Deze poort voerde eertijds naar een slop aan de o.z. van het Noordeinde, hetwelk in 1869 vervallen is bij den aanleg van de Oranjestraat. Poort van Slingeland. Aan de o.z. van tusschen de huizen thans gemerkt nos. 141 en 155. Genoemd naar den burgemeester mr. Govert Franco van Slingelandt, die in 1793 een blok huizen kocht, bestaande in een huis voor aan straat en zes in een daarnaast staande gang of poort aan de o.z. van het Noordeinde over de Mazenstraat bij de Scheveningsche brug. Vermeld in het Buurtboek van de Noord-Noordeinde- buurt 1797. Poort van Van de Spiegel. Aan de o.z. van het Hofspui, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 9 en 25.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 342