HAAGSCHE STRAATNAMEN. 323 van Sagten, Genoemd naar den zaakwaarnemer E. C. v. d. Spiegel, die omstreeks i860 Spui 9 woonde. Poort van de wed. Ter laak. Aan de o.z. van het Noordeinde, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 117 en 119. Genoemd naar de wed. W. G. F. Terlaak, die in een huis om den hoek dezer poort Noordeinde nr. 119 in de tweede helft der 19e eeuw jaren lang een handel in brandstoffen had. Zie Handelingen Gemeenteraad 1862, p. 46. Poort van Van Weemen. Aan de z.z. van de St. Jacobstraat. Genoemd naar Hendrik Johannes van Weemen, die in .1789 een huis verkocht met een gang en drie woningen aan de z.z. van de St. Jacobstraat of het Paddemoes. Deze poort wordt reeds vermeld in het buurtboek van de Noord-Noordeindebuurt in 1752. Zie ook Buurtboek van de St. Jacobstraat 1766 p. m. Poort van Van Zagten. Aan de o.z. van het Noordeinde, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 45 en 67. Waarschijnlijk genoemd naar Albertus die in 1828 om den hoek woonde. Deze poort werd op het einde der 18e eeuw Oranje hof je en omstreeks het midden der 19e eeuw door de bewoners van het Noordeinde ook wel 7 Hemeltje genoemd, in tegenstelling met het nabijgelegen Holletje. Zie verder Handelingen Gemeenteraad 1862 p. 46. Potenweg (Lange Houtstraat) 7a& plattegrond van 1570 bij De Riemer dl. I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 343