326 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Vermeld in de Artikelen voor de Gouden Leerhuis- buurt 1745. Inv. p. 32. K. In 1765 en 1789 werden verkocht een huis aan de zuidzijde van het Lage Westeinde en nog twee huisjes daarachter in de Pijperspoort. Raem. (De) De „gemeene raem”, waar het laken werd gedroogd, was begrensd door Vlamingstraat, Wagenstraat, Groote markt en Burgwal. In het midden der 16e eeuw werden de ramen achtereenvolgens voor bouwterrein verkocht. In 1586 o. a. werd verkocht een tuin in den „Raem van den Hage” belend o. de Raamsloot. In 1564 verkocht Dr. Huych van Nyeuveen aan den Magistraat van den Haag 25 ramen en raamplaatsen in den n.o. hoek van den Raem, belend o. de Raem- sloot en het gemeene Raampad n. ’t gangpad, strek kende van de Raempoort in de Vlamingstraat tot de Raempoort uitkomende in ’t Zuideinde. In hetzelfde jaar kochten de Burgemeesters van Den Haag „twee ramen ende raamplaatsen, belend o. de Raamsloot met het toepad, w. ’t wachthuisje van den Raem”. Raemwatering (Luthersche Burgwal en Paviljoensgracht) Genoemd naar de voorheen daarbij gelegen ramen. Reystersteeg (waarschijnlijk Haagpoort). In de Hofboeken van omstreeks 1480 en van 1512 worden o. a. vermeld de eigenaars van de huizen „aen dye oestzijde van dat Zuydende ende an dye zuytzijde van dye Spoystraet tot dye stege toe, dye midden in de Spoystraet staet, daer Reyster J) dye In 1450 woonde hier eene Willem Reyster, die grond bezat bij de Ramen van den Haag. Zie Bijdr. en Med. 1907 p. 282, 3a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 346