HAAGSCHE STRAATNAMEN. 327 erven off uutgaff, also’t lant was, ende met dye west zijde van de stege, ’t welck nu dye Vollerslaen hyet.” Rietveltstraat. L ooijerstraat Waarschijnlijk genoemd naar Philip Cornelisz. Riet- velt, die in 1642 grond bezat achter de Heilige Geest huizen. (Heilige Geesthofje aan de Paviljoensgracht}. In 1661 kocht hij van den Magistraat zeker erf aan de n.z. van de Doubletstraat, helend n. en w. de gedestilleerde heerstraat en in 1667 wordt vermeld de verkoop van een huis aan de w.z. van de ge- destineerde Rietveltstraat. Zie I p. 283. Rondeboerspoort. Aan de n.z. van het Westeinde. Vermeld in de Artikelen voor de Gouden Leerhuis - buurt 1745. Inv. p. 32. K. Roode Poort. Van Boekhorststraat naar Lange Beestenmarkt, tus- schen de huizen thans gemerkt n°s. 51 en 89. Waarschijnlijk aldus genoemd naar een slachterij. In 1806 werd in veiling gebracht een huis in het Hamerslop met een uitgang in de Roode Poort en in 1818 werd verkocht een huis aan de z.z. van de Harderinnestraat met een uitgang in de Roode Poort, uitkomende in de Boekhorststraat en op de Beestenmarkt. Deze poort is nu aan de zijde van de Lange Beesten markt afgesloten. Zij wordt bij de bewoners ook wel genoemd Reniershofje, een verbastering van Renteniershofje, naar een voormaligen eigenaar van de in de poort gelegen huisjes, die daar woonde en rentenier was. Zie ook H. v. d. Poth. Wegwijzer door ’s Graven- hage 1832 p. 20.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 347