328 HAAGSCHE STRAATANMEN. T) Collectie „Die Haghe”. Roode Poort. Aan de Zuidoost-Buitensingel het Voorburgstraatje, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 3a en 18. Zie Grutter spoort. Roode Poort. Aan de n.z. van het Lage Westeinde, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 301 en 331. Deze poort behoorde van 18201851 aan Georg Christoph Metz. De volgende eigenaar Jan Karel v. d. Hagen, doopte haar Wester str aatje, onder welke benaming zij nog bekend staat. Zie Poort van Van Reenen. Rotterdamsche Veerkade (Amsterdamsche Veerkade, tusschen Spui en Kraneslraat) Vermeld op een geteekende plattegrond van 1830 door F. C. van Stockum. Dit gedeelte werd ook wel Eerste Veerkade genoemd en zal den naam Rotterdamsche Veerkade hebben gekregen, omdat daar de ligplaats zal zijn geweest van de Rotterdamsche schuit, in tegenstelling met de Amsterdamsche schuit, die van de zoogenaamde Tweede of Middelste Veerkade (tusschen Kraneslraat en Wagenstraat) afvoer. In 1826 werd verkocht een huis aan de n.z. van de Rotterdamsche Veerkade. Zie ook Naamlijst der overledenen 13 Sept. 1816 p. 8. Rozenlaantje (Zuiderlaan). Met het daaraan gelegen Rozenhofje, genoemd naar de aangrenzende bleekerij Rozenburg. Rijkeluishofje. Zie Het Hojje. Rijst-en-brij of Rijstenbrijstraat fGerbrandstraat). ZieArtikelen voor de buurt van de groote Raam-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 348