HAAGSCHE STRAATNAMEN. 329 het Protocol notaris Rietraet, not. archief nr. 164 p. 249. straat 1743, nr. 74 C. h., p. 31, buurtboek van de St. Jacobstraat p. 17, Naamlijst van overledenen Febr. 1795 p. 9 en plattegrond van 1812. Het Gedempte Raampje werd in de 2e helft der 18e eeuw ook wel Rijstenbrijstraatje genoemd. Zie ook Serrurierstraatje. Rijswijksche kade (Hoefkade'). In 1540 werd een hypotheek gevestigd op land van het St. Elisabeth convent genaamd „de nieuwe hoeve” gelegen achter voorn, convent omtrent de Rijswijksche Kade. Rijswijksche Straatweg (Hïtijgensparkj Het eerste gedeelte van den Rijswijkschen Straatweg van Groenewegje tot Rijswijksche plein werd in het begin der 18e eeuw genoemd Bocht van Guinea en in 1873 werd het herdoopt in Huijgenspark. In 1703 werd verkocht een huis aan de z.z. van de Bierkade op den oosthoek van den Rijswijkschen Straatweg, en in 1810 de helft van een huis met nog vijf huisjes in een poort daarachter in de Bogt van Guinea of Rijswijksche straatweg. Zie ook Morshoek en p. 172. Sacramentsgasthuisstraatje. Aan de w.z. van het Noordeinde, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 14 en 18, eigenaar de juwelier G. J. Reeser. Genoemd naar het Sacramentsgasthuis. Dit straatje staat bij de oude bewoners van Noordeinde nog onder die benaming bekend. Santestraat (Lage Zand). In 1642 verhuurde Pieter Jacobsz. van Deyl aan Glaude le Noble een huis in de Santestraat. x)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 350