33o HAAGSCHE STRAATNAMEN. en 1900 Waldeck Pyr- Protocol notaris P. v. Roon 15 Febr 1694. 2) Haagsche Courant 27 Dec. 1805. Saxen-Weimarlaan (Sinds 1893 montkade}. (Verlenging). Aangelegd door den heer C. Goekoop Dzn. om streeks 1884, die deze kade aldus heeft genoemd naar Karl Bernhard Hertog van Saksen Weimar, geb. te Weimar 30 Mei 1792, overleden in Bad Liebenstein 31 Juli 1862; sinds 1815 generaal in Hollandschen dienst. Hij had de veldslagen bij Quatre Bras en Waterloo meegemaakt en een werkzaam aandeel genomen in den Tiendaagschen veldtocht. Na 1853 woonde hij beurtelings in Weimar en in den Haag. 28 Juni 1866 werd een monument ter eere van zijn nagedachtenis onthuld in het Lange Voorhout. Schaaffpoort. Aan de w.z. van het Hofspui, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 113 en 139. Genoemd naar een blok huizen en erven genaamd „de Schaaff” aan de w.z. van ’t Spui, waarvan in 1703 ^7 Part werd verkocht. In 1694 werd gesproken van de Schaejfpoort of Schermpoort aan de w.z. van het Spui x) en in 1805 werd verkocht een blok van elf huizen in een gang of poort aan de w.z. van het Hofspui, van ouds genaamd de Schaaffpoort. 2) Deze poort met de daarin staande woningen, werd in 1856 aangekocht door de Vereeniging tot ver betering der woningen van de arbeidende klasse van Dorothea Werthmuller, vrouw van Maximiliaan Wilhelm Carel Melchers. Zij was toen genaamd de Gouden Schaaf of de Poort van Melchers. Zie aldaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 351