HAAGSCHE STRAATNAMEN. 331 Schapenweitje. Zie p. 191. Scheeders eiland. Tusschen Houtmarkt en Schedeldoekshaven. De toegang op de Houtmarkt tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 33 en 38 bestaat nog. Het Scheederseiland door de schooljeugd eertijds ook wel Zeikerseiland genoemd is bij enkele oude Hagenaars onder beide benamingen nog bekend. In het kohier der Verpondingen over 1806 staat deze poort aangeduid aan de n.z. der Ammunitiehaven. Scheelhol (Heerengracht) Zie p. 192. Schelpenlaan (Sinds 1865 Kerkstraat). In September 1863 verzochten de bewoners der Schelpenlaan aan den Raad dat de daar aanwezige sloot moge worden gedempt, dat gazverlichting aldaar worde aangebragt, en dat de benaming van Schelpenlaan in die van Kerkstraat worde veranderd”. Aan dit laatste verzoek werd twee jaar later voldaan. De Schelpenlaan staat o. a. aangegeven op een platte grond van Van Hoogstraten van 1863. Schelvischpoort. Aan de o.z. van de Voldersgracht, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 114 en 150. Vermeld in de Haagsche Courant van 1844 en nog aldus genoemd in 1872. Zie Handelingen Gemeente raad p. 140 en 167. Schermpoort of Schermstraatje. In 1805 werd verkocht een huis aan de o.z. van de Lange Houtstraat op den hoek van ’t Schermpoortje. Zie p. 193 en Bouckhovenspoort. Scheveningsche Straatweg (Zeestraat). In 1802 werd verkocht een blok van vijf huizen op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 353