332 HAAGSCHE STRAATNAMEN. x) Atlas Gemeentemuseum nr. 185. den hoek van de zoogenaamde Grutterspoort ten oosten de Scheveningsche Straatweg. Scheveningsche Turfmarkt of Wagenveer (Scheveningsche Veer). In 1632 werd verkocht een huis in ’t nNoor deinde aan de Scheveningsche Tnrffmarckf’ en in 1807 wordt de verkoop vermeld van een huis aan de z.z. van de Scheveningsche Turfmarkt of Wageveer bij de Scheveningsche brug. Schilderspoort. Eertijds een poort aan de w.z. van de Boekhorst- straat, waar thans het café Hof van Holland nr. 147 is gebouwd. In 1705 werden verkocht vier huisjes in de Schilders poort aan de w.z. van de Boekhorststraat. Nog in 1764 aldus genoemd. Schoentjespoort. Aan de z.z. van de Gedempte gracht. Dit slop heeft twee toegangen, de eene tusschen de huizen gemerkt nos. 151 en 179 (thans afgesloten) en de andere tusschen de perceelen nos. 179 en 199. In 1841 werd verkocht een blok van dertien huisjes in de Schoentjespoort aan de z.z. van de Langegracht. De Schoentjespoort wordt ook genoemd in een buurt- boek van 17901810. Inv. p. 17. Zie ook ’s Gravenhaagsche Nieuwsbode 28 Aug. 1847. Schoollaan of Zusterlaan. Nwa Assendelftstraat naar het land van Adam van der Duin, ten zuiden van Westerbeek, dus ongeveer ter plaatse van de Prinsegracht. Plattegrond van 1604. x)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 354