HAAGSCHE STRAATNAMEN. 333 Geb. in 1724 te Hanau en overleden te ’s-Gravenhage 30 Nov. 1804. Schoorsteenstraatje Schoorsteenvegerstraatje) Zie I p. 318. Schotsche kwartier (St. Jacobstraat en Padmoes). De geheele buurt begrensd door St. Jacobstraat Spui, Gedempte gracht en Bezemstraat, waarop de Nieuwe Kerk is gebouwd, wordt op den plattegrond van Blaeu van 1650 het Schotsche kwartier genoemd naar de Schotsche soldaten in dienst der Republiek, die daar veelal verblijf hielden. Reeds in 1606 kocht Adam de Bruyn „Schotsman” een ledig erf en Abraham Chamber „Schotsman” een huis in ’t „Padmos" Zie Padmoes. Schro otstraat je Sch oorsteenvegerstraatje) Genoemd naar Jhr. Jacob Schroots, heer van Werm gehuwd met Anna van Hardinxvelt. In 1657 werd verkocht een huis „daar voor dezen uytgehangen heeft de stadt Heydelberch” in ’t Schrootstraatje, tusschen het Voorhout en de Hooge Nieuwstraat. Zie I p. 318. Schuddegeestweg (Javastraat) Zie Laan van Schuddegeest. Serrurierstraatje Gerbrandstraaf). Genoemd naar Johan Jacob Serrurier, achtereen volgens predikant te Amerongen, Barnevelt, Zwolle en sinds 1767 te ’s-Gravenhage, geh. met Johanna van der Streng, die om den hoek van dit straatje, aan de Groote Markt woonde. Het Scrrurierstraatje wordt o. a. vermeld in Van der Poth’s Wegwijzer door ’s-Gravenhage 1832 p. 21.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 355