334 HAAGSCHE STRAATNAMEN. en Zijd op de Singelstraat {Nieuwe Havenstraat) Aldus genoemd naar de nabijgelegen Oost Singel- gracht. In 1669 werd verkocht een huis en tuin in de Singelstraat of Jacob de Bleyckerstraat en in 1763 en 1796 wordt vermeld de verkoop van een huis, erf en tuin met annex comptoir aan de n.z. van de Singelstraat of het zoogenaamde Slop van den Frisschen Romer. Een enkele maal wordt de Hekkelaan foutief aan geduid als Singelstraat-, o. a. in de Naamlijst der verkochte huizen over 1800 wordt de verkoop vermeld van een huis aan de n.z. van de Singel straat anders genaamd de Hekkelaan. Zie Jacob Blijkerstraat, Jacob Gerritsstraat, Blijker- slop en Slop van Grimbergen. ’i Slickeynde van ’t Noordeinde. In 1565 werd gesproken van „den heerwech gen. ’t Slickeynde van ’t Noordeinde op ’t Noordeinde” belend w. de kooltuin van de erven van Willem Goudt, dus voorbij het tegenwoordige Kon. Paleis. Slik- of Slijkpoortje. Van Schedeldoekshaven naar Wijd Nieuwe Haven. In 1802 en 1819 werden verkocht twee huizen onder één dak, waarvan een voor aan straat en ’t ander in ’t Slikpoortje aan de z.z. van 's Heeren Middelgracht. Door de Gemeente van de eigenaren overgenomen in 1859 en door haar afgestaan aan den heer A. M. van Beusekom in 1904 voor den bouw van nieuwe woningen. Sliksteeg. (Waarschijnlijk Approchestraatjè). Ik vind dezen naam maar éénmaal genoemd in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 356