Slop Slop 335 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Hulst” aan de z.z. van Schepenbrief 9 Sept. 1598 Gem. Arch. 1640 bij de overdracht van een huis op den hoek van de Slicksteech en de Bierstraat. Slingelantstraatje (Approchestraatje). Dit straatje komt in de ie helft der 17e eeuw voor als St. Josepstraatje of Slop, in het midden der 17e eeuw als Slingelantstraatje en in de i8e eeuw als Approchestraatje. Reeds in 1598 wordt vermeld een huis in een slop aan de w.z. van ’t Spui, belend z. de tuin van Dirk van Slingeland i), terwijl in 1609 werd verkocht een erf aan de w.z. van ’t Spui, in ’t „Slop ter sijde van Dirck van Slingelandt”. In 1740 werden verkocht twee huizen van ouds genaamd de: „Aproche van het Slingelantstraatie. Slootje. (7) Steegje aan de n.z. van de Gedempte gracht, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 82 en 86. Het watertje, hetwelk daar eertijds was en dat in de voormalige Lange gracht (Gedempte gracht) uitliep, is op oude plattegronden, o. a. op dien van Daniel Langeweg 1747, duidelijk zichtbaar. Het steegje heeft thans een uitgang in de Schaafpoort op ’t Hofspui, van Ary Cornells Schrap. Aan de o.z. van het Spui. In 1740 werden verkocht „drie huisjes annex den anderen aan de z.z. van het Spuypoortie van ouds genaamd het Slop van Ary Cornells Schrap, uyt- komende aan de o.z. van het Spuy.” van Mussing. Aan de o.z. van het Noordeinde. Genoemd naar Dirk Busink, die in 1797 een achter huis en stalling kocht genaamd het Bouwhuis, als-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 357