Slop Slop Slop 336 HAAGSCITE STRAATNAMEN. 1721 de o.z. van het slop de Gewel- een gang of poort aan de o.z. mede twee huisjes in van het Noordeinde. Vermeld in 1797 in het buurtboek van de Noord- No ordeindebuurt. van de drie boeren (Warmoezierstraat). In 1675 werd verkocht een erf in het Slop van de Drie boeren en in 1802 wordt de verkoop vermeld van een huis aan de n.z. van de Nieuwe Agter- straat (Lage Nieuwstraat) met een uitgang aan de o. z. van de Nieuwe Warmoesstraat of Slop van de drie boeren. Zie Drieboerenstraat, Nieuwe Warmoesstraat en I, p. 268. Slop de drie roosters. Op de Dunne Bierkade, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 8 en 12. In 1721 werd verkocht een huis en erf met een gemeene gang en stal aan genaamd de drie roosters. Deze naam komt nog voor in 1817. van Fagel (Lange Lombardstraat}. Genoemd naar mr. Cornells Gerrit Fagel, die in 1708 een huis kocht aan de w.z. van digerspoort of -laan in ’t Westeinde. In 1763 en 1800 werd verkocht een huis op den hoek van ’t Slop van den heer Fagel aan de z.z. van ’t West einde. Zie Geweldigerslaan en p. 174. van den Frisschen Romer (Nieuwe Havenstraat). Waarschijnlijk aldus genoemd naar het uithangbord van een herberg. In 1729 en 1756 werd verkocht een blok van vier huizen met een tuin en tuinhuis in ’t Slop van den Frissen Romer op de Nieuwe Haven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 358