HAAGSCHE STRAATNAMEN. 337 Slop Slop Slop Slop 22 1) Staet ende verpondingh van de nieuwe getimmerde huizen 1654-56 fol. 35. Zie Blijkerslop, Jacob GerritsstraatJacob de Blijker- straat, Singelstraat en Slop van Grimbergen, van Grimbergen (Nieuwe Havenstraat'). Genoemd naar den juwelier Gillis Grimbergen, die in 1644 in het Jacob de Bleyckerstraetje driehuizen deed bouwen x). In 1725 worden zijn erfgenamen genoemd als belenders van een huis, erf en tuin aan de z.z. van het Slop van den frissen romer. In 1666 werd verkocht een huisje aan de n.z. van het Slop van Grimbergen of van den frisschen romer. Zie Slop van den frisschen romer. van De Haan. Aan de o.z. van de Nieuwe Haven. Waarschijnlijk genoemd naar J. de Haan, die daar twee perceelen bezat. Kohier Verponding 1806. van Van Hees. Nm\ de o.z. van de Zeestraat. Genoemd naar Michi el van Hees, die in 1782 een blok huizen kocht, bestaande in twee voor aan straat en elf in een slop, naast den andere aan de o.z. van den Scheveningschen weg. Vermeld in 1791 in het buurtboek van de Noord- Noordeindebuurt. van den houten hamer (Hamerstraat) Waarschijnlijk genoemd naar het uithangbord of den gevelsteen van het huis, waarin de boekdrukker Jacob Pietersz d’Hamer woonde. Een gevelsteen waarop een hamer en het jaartal 1685 is nog in deze straat aanwezig. De Hamerstraat, in het verlengde van de Nieuwe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 359